BVC

 

Barns hälsa

  • Barnavårdscentralen, BVC, ger råd och stöd till föräldrar med barn i åldern 0-6år.

Hos oss får du:

  • erbjudande om ett första hembesök när ni kommit hem från BB.
  • stöd och vägledning i föräldrarollen
  • samtala om barns behov och utveckling, enskilt och i grupp
  • stöd och information kring amning, mat, matvanor, sömn, sjukdomar och barnsäkerhet
  • information om vaccinationer
  • regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer av barnsjuksköterska och familjeläkare

Ingen kostnad

  • Det är frivilligt och kostnadsfritt att komma till Barnavårdscentralen

Kan barnet gå till förskolan?

  • Det är vanliga frågor som föräldrar ställer sig. För dig med barn i förskoleålder finns en broschyr med råd kring barns vardagsinfektioner. Den hittar du nedan genom att klicka på länken
  • Råd kring barns vardagsinfektioner

Mitt barn är sjukt – vad kan jag göra?