Psykosocialt team

Vårt psykosociala team består av kurator, samtalsterapeut samt tillgång till psykolog. Detta team hanterar bland annat:

  • kristillstånd/traumatisering
  • lätta och medelsvåra tillstånd av depression, nedstämdhet, ångest, oro och sömnsvårigheter
  • stressrelaterade sjukdomstillstånd
  • psykosomatiska tillstånd, t ex smärta
  • psykosocial problematik som leder till ohälsa
  • livsstilsrelaterade problem som leder till ohälsa
  • ger också information i sociala och psykosociala frågor.