Enskilt föräldrasamtal (EPDS-screening)

När ert barn är 6–8 veckor inbjuds du som mamma till ett enskilt besök på BVC. Vid detta besök samtalar vi kring hur du som nybliven förälder mår. Du får också fylla i ett kort frågeformulär.

Läs gärna avsnittet om Förlossningsdepression på 1177 Vårdguiden.