Yrkeskategorier

Vi har en välutrustad vårdcentral och bedriver alla former av primärvård.

* Familjeläkare – vi har både färdiga specialister i allmänmedicin och läkare under pågående specialistutbildning (ST).

*Sjuksköterskor – sjuksköterskor med vidareutbildning till distriktssköterskor

*Barnmorskamödravårdskontroller, preventivmedelsrådgivning och cellprover

*Sjukgymnaster

*Arbetsterapeut

*Beteendevetare – KBT-terapeut och kurator

*Undersköterska – har hand om provtagning/lab

*Administrativ personal / Medicinska sekreterare