Lab

Vi har ett välutrustat lab där vi tar prover som beställts antingen via läkare eller sköterskor på vårdcentralen eller från andra ställen om man har med sig labremiss. Du kan boka tid för provtagning antingen genom att ringa eller via internet på 1177.se.  Observera att du måste ha en ordination och remiss för att kunna ta prover