Vaccinationer

Vaccination mot Covid-19 och för säsongsinfluensahandläggs och planeras centralt via Region Västernorrland. För information om detta läs mer på 1177.se eller rvn.se.
Vi erbjuder vaccinationer och reseprofylax inklusive malaria för turistresor till hela världen
För att boka tid för detta ring 0691-251010
Förbered dig gärna genom att kontrollera vilka vaccinationer du har sedan förut. Tänk på att även grundskyddet mot difteri, stelkramp och polio kan behöva ses över i samband med resor

Avgift

Grundavgiften/stickavgiften för alla vaccinationer är 360:-. Till detta kommer kostnaden för själva vaccinet