Vaccinationer

För influensavaccination klicka här

Vi erbjuder vaccinationer och reseprofylax inklusive malaria för turistresor till hela världen.

För att boka tid för detta ring 0691-251010

Förbered dig gärna genom att kontrollera vilka vaccinationer du har sedan förut. Tänk på att även grundskyddet mot difteri, stelkramp och polio kan behöva ses över i samband med resor

Avgift

Grundavgiften/stickavgiften för alla vaccinationer är 200:-. Till detta kommer kostnaden för själva vaccinet