Hälsobesök 10 månader

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras.