Värderingar och ledord

Vi har tagit fram fyra ledord för att tydliggöra vad vi tror på, och vad vi anser vara det viktigaste för att skapa en riktigt bra vårdcentral.

Trygghet
Kontinuitet bland personalen är det absolut viktigaste för att kunna ge Dig som patient en bra vård. Vi har fasta läkare och inga stafettläkare. Våra läkare finns med i ledningen och bestämmer hur vi skall jobba, därför stannar de kvar.

Tillgänglighet
Vi skall vara lätta att nå. En hög tillgänglighet är en av de faktorer vi anser vara bland de allra viktigaste för att en vårdcentral skall fungera bra.

Professionalitet
Kompetent personal är en förutsättning för att kunna ge Dig som patient den bästa vården. Vi är mycket stolta över vår personal och deras kompetens och professionalitet

Respekt
Vi strävar efter att möta dig och varandra med respekt och ödmjukhet i alla situationer.