MVC

När du är listad på Fränsta vårdcentral har du din barnmorska på Christels Barnmorskemottagning. Där får du hjälp med mödravårdskontroller, preventivmedelsrådgivning och cellprover.  Mottagningen ligger i Viskan, och aktuell information hittar du här

Christel Tarberg Hultin nås på telefonnummer 070-2035475