MVC

Kontaktuppgifter:

Vi har tre barnmorskor som arbetar hos oss på Fränsta och Sidsjö vårdcentral. Enklaste kontaktvägen är via 1177. Logga in och välj kontakta MVC. De har också telefontider enligt nedan. I nuläget sitter de på Fränsta Vårdcentral på torsdagar och har då telefontid mellan 08.00-09.00 och nås på telefonnummer 0691-251026

Sandra Malmberg barnmorska

Tel: 060-750 20 48, måndag-fredag 08.00-09.00

Caroline Sundelin barnmorska

Tel 060-750 20 57 måndag-fredag 08.00-09.00

Moa Sandholm Kinisjärvi barnmorska

Tel 060-750 20 51 måndag-fredag 08.00-09.00

Kontakt: all kontakt sker säkrast via 1177 vårdguidens e-tjänster

Ingen kostnad

o    Det är frivilligt och kostnadsfritt att komma till mödrahälsovården

o    Besöken kan även ske digitalt i vissa fall.

o    För att öka tillgängligheten i vården debiteras du för uteblivet besök. När du uteblir utan att ha avbokat besök inom sjukvården senast två timmar innan besöket, debiteras du besöksavgiften 360 kronor och en administrationsavgift 50 kronor.

Barnmorskemottagningens verksamhetsområden:

 • Hälsovård i samband med graviditet
  Medicinskt basprogram
  Information om fosterdiagnostik
  Hälsoinformation under graviditet
  Psykosocialt arbete
 • Stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse.
 • Familjeplanering på individnivå
  Preventivmedelsrådgivning
  STI-prevention
 • Utåtriktad verksamhet för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner
 • Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer
 • Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor