Avbokning/Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud, debiteras du ordinarie patientavgift plus faktureringsavgift 50 kr. Det gäller även besök där patientavgift inte skulle ha tagits ut.

  • avbokning ska göra senast fyra timmar innan planerat besök.
  • avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.