Läkare

På Fränsta vårdcentral jobbar läkare med färdig eller pågående specialistutbildning till allmänläkare.

Per Löfvenberg

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Eva Jaktlund

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Fredrik Alsén

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Anders Swartling

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Mikael Mullaart

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Erika Norman

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Hanna Brännlund

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Örjan Fröjd

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Henrik Johansson

ST-läkare i Allmänmedicin