Fysioterapi

Numera kallas sjukgymnaster fysioterapeuter. Samma jobb. Annat namn.
Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för sin undersökning, val av behandling och utvärdering av de symtom Du söker för. Utifrån en grundlig undersökning sker individuellt anpassade åtgärder som kan vara både specifikt riktade eller mer generellt omfattande beroende på symtomens karaktär. Exempel på en åtgärd kan vara specifikt riktad funktionsträning. Den kan ske både under handledning och som egenaktivitet, bland annat i syfte att förhindra återfall. Mycket stor vikt läggs vid att undervisa Dig om Ditt aktuella besvär för att ge Dig verktyg att hantera Dina besvär och förbättra Din hälsa.

Du behöver ingen remiss för att komma till våra fysioterapeuter utan är välkommen att söka direkt. Du kan också bli hänvisad dit antingen via din läkare eller som första instans vid symtom från exempelvis rygg, knän och andra leder eller muskler.

Kontakta oss via mail, mina vårdkontakter eller telefon

Stefan Lindman: all kontakt sker via 1177 vårdguidens e-tjänster

Grupper

Artrosskola

Artros är en ledsjukdom som drabbar en stor del av vår befolkning. Vanligast är den i höfter eller knän, men den kan också drabba andra leder. Den är kronisk- men påverkbar, och mycket kan du själv påverka genom dina levnadsvanor.

Artrosskola innebär att vi i grupp träffas 3 ggr under en 9-veckorsperiod. Under träffarna kommer vi att prata om artros, hur hur den påverkar kroppen och vad du själv kan göra för att påverka den.
För den som önskar erbjuds träning i grupp eller individuellt.
Kostnad: 360 kr/gång, frikort gäller