Hälsobesök 18 månader

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan och vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning. Ert barn erbjuds vaccination.

Läs gärna om  Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – information till vårdnadshavare(översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt  Vaccinationsprogrammet för barn på 1177 Vårdguiden eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.