Intyg

Vi utfärdar inte några intyg för covid-19, sk reseintyg. Mer information om reseintyg finns på folkhälsomyndighetens sida

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/testning-for-reseintyg/

 

Du kan kontakta oss för intyg gällande körkort, till försäkringsbolag eller annat.