Medicinsk fotsjukvård

Du behöver remiss från läkare/sköterska. För att kunna få remiss måste det finnas en bakomliggande sjukdom till fotproblemet: diabetes, reumatisk sjukdom, hudsjukdomar eller cirkulationsnedsättning i nedre extremiteter som gör att det föreligger risk för fotsår.

Mer information finns här. 

  • Fotsjukvård omfattar följande patientgrupper:
  • Diabetespatienter med befintlig eller begynnande komplikation, som kärl-, nerv- eller
  • skelettproblem.
  • Patienter med cirkulationsrubbningar i nedre extremiteterna som har förorsakat eller
  • löper stor risk för sårbildningar.
  • Patienter med grava deformiteter som orsakat belastningsskador.
  • Patienter med hudsjukdomar som orsakat fotkomplikationer.