Välkommen till Fränsta Vårdcentral

Tid är en bristvara i samhället. På Fränsta Vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

Vaccin mot Covid-19

Just nu pågår vaccinering mot covid-19 i de högst prioriterade grupperna, de äldre och sköra på särskilda boenden för äldre. Vaccinering i de första grupperna kommer att pågå hela januari beroende på leveranserna av vaccin. Innan januaris slut kommer därför inte några andra än personer i prioritetsgrupp 1 att kunna få vaccin. Det går inte att anmäla sig eller boka en tid för vaccinering ännu. Du kan heller inte ringa till vården med frågor om vaccination. Det går inte att sätta sig på någon väntelista på vårdcentralen. All vaccinering och planering sköts centralt via Region Västernorrland.

Det finns en samlingssida för vaccinering mot covid-19 på 1177.se där det löpande kommer att läggas ut information, du hittar den här: https://www.1177.se/…/om…/vaccination-mot-covid-19/

Här kan du läsa mer om prioriteringsgrupperna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/rekommendationer…/

Obs! Begränsningar i Covid-provtagning!

På grund av begränsningar i labkapacitet på Region Västernorrland kommer alla vård-/hälsocentraler endast att provta vård- och omsorgspersonal för Covid-19. Detta kan ändras igen när kapaciteten tillåter. Region Västernorrland kommer ut med mer information inom kort.Observera att prover tagna på vårdcentraler för patienter i priogrupp 4 inte kommer att analyseras på lab och man därför inte kommer att få något svar på de proverna heller. Priogrupp 4 innefattar alla med ’icke vårdjobb’, skolbarn med flera

Frågor kring Covid

Vid frågor kring coronaviruset/covid-19 ring informationsnumret 113 13 och inte till vårdcentralen i första hand. Detta pga överbelastning på telefoner vilket gör att kapaciteten att hantera andra sjukvårdsärenden begränsas

Information med anledning av ökad smittspridning av coronaviruset Covid-19

Vi vill skydda våra patienter från smittor då många är sköra och har ett nedsatt immunförsvar. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till vårdcentralen. Vi kan i nuläget inte ta emot dropin-besök till vare sig mottagningsbesök eller för provtagning

Vår rekommendation är att så långt som möjligt i nuläget göra vårdbesöken via distans för att minimera smittspridningen. Vi har ett väl utbyggt system för distansbesök över video eller chat där du på ett säkert sätt legitimerar dig med BankID. Via VårdOnline kan vi lösa mycket av dina frågor.

Inför ditt vårdbesök

• Det är viktigt att du går på dina inbokade vårdbesök. Mottagningarna har vidtagit åtgärder för att kunna bedriva verksamheten på ett smittsäkert sätt.

• Ta gärna kontakt med oss för att se om ditt vårdbesök kan ersättas av telefonbesök eller videomöte. Enklast kontaktar du oss via 1177.se eller vårdonline.nu

• Om ditt besök ställs in kommer du att meddelas.

• Vi försöker undvika trängsel i väntrummen. Vi vill därför att du inte kommer för tidigt till ditt bokade besök. När du sitter i väntrummet, tänk också på att hålla avstånd till andra patienter. Om möjligt vänta utomhus på ditt besök

• Vi ber närstående att vänta utanför och inte följa med in på mottagningen. Undantag görs för barn eller andra som behöver medföljare och som då tar med sig max 1 person.

• Om du har ett inbokat vårdbesök sedan tidigare och blir förkyld, får influensasymtom eller feber, ber vi dig boka om ditt besök direkt gärna till ett digitalt besök. Vid förkylningssymtom som gör att du behöver avboka behöver du inte betala avgift för sent återbud.

Dela gärna denna information så gör vi tillsammans allt vi kan för att bromsa smittspridningen

Influensavaccination 2020

Årets vaccination mot säsongsinfluensa är igång och vaccination av riskgrupper sker nu. Pga global brist på vaccin kan vi nuläget bara vaccinera riskgrupper. Om du skall vaccinera dig och har ett annat besök på vårdcentralen är det bra att passa på att säga till då så kan vaccinationen ske i samband med det besöket. Med tanke på rådande covid-pandemi kommer all vaccination att ske via bokade besök och alltså inte som tidigare någon dropinvaccination. Mer information om hur det kommer att gå till finns här

Hur gör jag för att boka?

Allmän information om årets influensa på folkhälsomyndigheten

Allmän information om säsongsinfluensa på 1177

Antikroppstestning för allmänheten Covid-19

Från och med slutet av oktober 2020 erbjuder Region Västernorrland antikroppsprovtagning till samtliga invånare i länet. Om du har fyllt 15 år, haft symtom på covid-19 och varit friskförklarad sedan två veckor så kommer du att kunna boka en tid för att ta ett antikroppsprov. Du kommer att kunna beställa tid för provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du finner uppdaterad information på 1177.se eller rvn.se

Kostnaden för att göra ett antikroppstest är 200 kronor i Västernorrland. Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som har rekommenderat den avgiften.

Förändrade patientavgifter från och med 1 september 2020

Innehållet gäller Västernorrland

Från 1 september 2020 ändras vissa patientavgifter inom Region Västernorrland.

  • Besök inom primärvård (hälso/vårdcentraler) och specialistvård (sjukhusmottagningar) höjs från 200 kronor till 300 kronor.
  • Sjukvårdande behandling i samband med ambulansutryckning som inte leder till transport för vidare vård höjs från 400 kronor till 500 kronor.
  • Besök vid akutmottagning höjs från 400 kronor – 500 kronor.
  • Avgift vid receptförnyelse tas bort.
  • En avgift på 1 500 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från en planerad operation. 
  • En avgift på 350 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från avtalat besök. Det gäller även Barn och ungdomspsykiatrin (BUP).
  • En avgift på 350 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från besök hos Folktandvården. 

Mer information hittar du på 1177.se/patientavgifter.

Covid-19, riktlinjer för provtagning

Självtesta dig via 1177 Vårdguiden för att se om du har covid-19

Från och med 2 juli kan du som har någon form av covid-19-symtom och som är folkbokförd i Västernorrland ta ett prov på dig själv för att se om du har covid-19. Du beställer ditt provtagningsmaterial genom att logga in på 1177.se. Du måste utse ett ombud som är symtomfri, att hämta provtagningsmaterialet.

Provtagningserbjudandet är personligt och du kan inte beställa åt någon annan person. Du tar sedan provet enligt de instruktioner som följer med materialet. Instruktioner finns också på 1177 Vårdguiden, där du hittar en film som visar hur provet ska tas.

https://www.1177.se/Vasternorrland/aktuellt/aktuellt-i-vasternorrland/1-julisjalvtesta-dig-via-1177-vardguiden-for-att-se-om-du-har-covid-19/

Observera att du inte skall komma till vårdcentralen vare sig för att hämta testmaterial, lämna testmaterial eller få reda på testresultat

Du kommer att kunna läsa ditt provsvar i din inkorg genom att logga in på 1177.se. 

Ring först

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset och 1177 om du har symtom och frågor kring det. Senaste informationen finns på www.krisinformation.se

Om du har luftvägs-/förkylningssymtom, även lindriga, ska du inte komma till vårdcentralen för bedömning. Du som har ett planerat besök eller önskar bedömning använd i första hand våra digitala vägar med chatt/videosamtal från din telefon eller dator. Du behöver BankID som du kan ladda ned här. Mer information om våra digitala besök finns här.

Länk BankID

Länk VårdOnline

Om du har luftvägssymtom som kan kräva behandling skall du i första hand boka digitalt besök för bedömning, och om vi behöver undersöka dig fysiskt kommer vi att guida dig via en egen ingång till speciella rum på vårdcentralen för undersökning. Detta för att försöka begränsa smittspridning till övriga patienter på vårdcentralen.

Mer information på vår sida om Covid-19