Välkommen till Fränsta Vårdcentral

Tid är en bristvara i samhället. På Fränsta vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

Vägning och mätning BVC stängd 17/5 tisdag.

Tisdagsvägningen är stängd 17/5.

Nya patientavgifter

Från och med 1 april 2016 gäller en enhetlig avgift på 200 kronor för vård inom högkostnadsskyddet. Eftersom det tidigare fanns tre olika patientavgifter i vården betyder det att vissa avgifter höjs och andra sänks. Vårdbesök som tidigare inte har kostat något förblir avgiftsfria. Undantaget är att besök på sjukhusens akutmottagningar och primärvårdsjouren har kvar tidigare avgifter på 400 kr respektive 300 kr.Syftet med enhetliga patientavgifter är att avgifterna ska vara enkla och begripliga med så få regler och undantag som möjligt.
Mer information hittar du på webbplatsen 1177 Vårdguiden

 Mina Vårdkontakter byter namn till 1177 vårdguidens e-tjänster

mvk_byter_till_1177

Den 22 oktober försvinner namnet Mina vårdkontakter och byter namn till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det betyder att invånare och patienter möts av det nya namnet när de loggar in för att ha kontakt med vården. Information för om hur man gör för att använda e-tjänsterna finns här:
http://www.1177.se/Vasternorrland/Tema/E-tjanster/

Vi har samma funktioner som tidigare

franstamellanmvkhjartavardval Mina vårdkontakter

 Nu med tidsbokning på internet

 

Det finns en enkel väg till vården. Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du till exempel förnya recept, boka, avboka eller omboka din tid, eller be vårdcentralen kontakta dig. Du kan även lista dig direkt på nätet

Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du kontakta din mottagning i olika ärenden. Du kan också lägga in anteckningar om inbokade läkarbesök, vaccinationer med mera i en kalender och få påminnelse om detta dagen innan som sms eller e-post.

Du legitimerar dig med e-legitimation

Klicka här för att komma till Mina Vårdkontakter

Mammaträning – träning för nyblivna mammormammaträning

Oavsett tidigare vana kan det vara svårt att veta hur och vad du ska träna så snart efter förlossningen. Därför finns vi till din hjälp om du behöver. Ett besök eller flera är helt upp till dig och dina behov. Hör gärna av dig så snart du kan efter för-lossningen för att starta på bästa sätt. ÄVEN du som är omföderska!För att delta i kursen,  kontakta Karin Påhlsson, sjukgymnast/fysioterapeut Tel: 0691-25 10 17 Email: karin.pahlsson@fvc.se Du kan också kontakta din läkare/sköterska

Välkommen till kostnadsfri hälsoundersökning

Fränsta Vårdcentral bjuder in alla patienter listade på Fränsta Vårdcentral som under 2015 fyller 40-, 50-, och 60 år till en kostnadsfri hälsoundersökning

Läs mer här

Artrosskola

Artros är en ledsjukdom som drabbar en stor del av vår befolkning. Vanligast är den i höfter eller knän, men den kan också drabba andra leder. Den är kronisk- men påverkbar, och mycket kan du själv påverka genom dina levnadsvanor.

Artrosskola innebär att vi i grupp träffas 3 ggr under en 9-veckorsperiod. Under träffarna kommer vi att prata om artros, hur den påverkar kroppen och vad du själv kan göra för att påverka den.

Broschyr artrosskola