Vårdval Västernorrland

Fränsta Vårdcentral är godkänd att drivas enligt modellen Vårdval Västernorrland.