Sjukvårdrådgivning

Ring 1177 eller gå in på 1177.se för sjukvårdsrådgivning. Vid akut/livshotande tillstånd ring 112