Medarbetare

Eva Jaktlund

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Eva Karsberg

Distriktssköterska

Agneta Ohlsson

Distriktssköterska

Elina Hjert

Distriktssköterska

Fredrik Alsén

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Anders Swartling

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Mikael Mullaart

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Maria Viström

Medicinsk sekreterare

Yvonne Selin

Distriktssköterska

Erika Norman

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Hanna Brännlund

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Lena Beldt

Undersköterska. Lab-ansvarig. Medicinsk fotvårdare

Per Löfvenberg

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Örjan Fröjd

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Henrik Johansson

ST-läkare i Allmänmedicin