Dropin för pk-prover (waranprov)

From 1/2/2019 sker pk-provtagning via dropin på lab måndag-torsdag 13:30-14:30