Corona

Coronavirus Covid-19

Uppdaterad information finns på krisinformation.se

Smittskydd Västernorrland har regelbundet avstämningar med Folkhälsomyndigheten och andra regioner i Sverige. I Region Västernorrland finns också lokalt framtagna rutiner för hur ett fall av misstänkt infektion med det nya coronaviruset ska hanteras för att förhindra smittspridning.

Sök i första hand information på nätet Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser. 

Hitta snabbt: Information om arbete och skola.

Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Information om corona/covid-19 på andra språk – Information in other languages

När behöver jag kontakta vården?

Gör självskattningstestet för covid-19 för att få svar på om du bör ringa 1177 och få råd eller om du kan ta hand om dig själv hemma. 

Testet är framtaget av Region Stockholm och är medicinskt godkänt av smittskyddsläkaren i Region Västernorrland.

Till coronavirus/covid-19 testet

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta genast en vårdcentral  eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

Du blir plötsligt mycket sämre.

Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

VårdOnline – digitala besök i mobil eller dator

Använd gärna våra digitala kanaler för kontakt med oss. Vi kan ta emot digitala besök som sker via chat eller video. Läs mer om det på vår sida om VårdOnline. Du behöver mobilt BankID

Du som har en bokad tid för undersökning, provtagning, eller andra besök i sjukvården uppmanas kontakta den aktuella mottagningen via mejl eller telefon om du de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.

Uppdaterad information om det nya coronaviruset Covid-19 finns på 1177.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Covid-19

1177 Vårdguiden om coronavirus och covid-19