Arbetsterapi

Distriktsarbetsterapeuten arbetar med patienters aktivitetsförmåga. Efter en bedömning av patientens funktion hjälper hen till med att träna upp och bibehålla den funktionsnivån samt anpassa omgivningen eller lära in nya sätt att utföra dagliga sysslor

Eva Jaktlund

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Eva Karsberg

Distriktssköterska

Agneta Ohlsson

Distriktssköterska

Margareta Bixo

Medicinsk Sekreterare

Elina Hjert

Distriktssköterska

Fredrik Alsén

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Anders Swartling

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Mikael Mullaart

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Yvonne Selin

Distriktssköterska

Erika Norman

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Hanna Brännlund

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Lena Beldt

Undersköterska. Lab-ansvarig. Medicinsk fotvårdare

Per Löfvenberg

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Örjan Fröjd

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Henrik Johansson

ST-läkare i Allmänmedicin