Vaccin mot säsongsinfluensa 2016-2017

Årets influensavaccination på Fränsta Vårdcentral

7/11         14.00-16.00
8/11         14.00-16.00
9/11         14.00-16.00
14/11 kl.  14.00-16.00
16/11 kl   14.00-16.00

Observera att påfyllnadsdos av pneumokockvaccin rekommenderas inte längre generellt!

Läs mer information om influensan och vaccinationen på 1177

Patientavgifter:

Riskgrupp eller födda 1951 el tidigare                   70 kr
Ej riskgrupp   <65 år                                               226 kr
Patienter särkilt boende/hemsjukvård               ingen avgift

Barn 2-17 år som ej tillhör riskgrupp och vaccineras med Fluenz Tetra betalar grundavgift 200 kr + vaccinkostnad Fluenz Tetra 188 kr = 388 kr.

Pneumokockvaccination i samband med vaccination för influensa

Obs! Påfyllnadsdos av pneumokockvaccin rekommenderas inte längre generellt.

Riskgrupp, tilläggskostnad                      195 kr
Ej riskgrupp, tilläggskostnad                        195 kr
Patienter särkilt boende/hemsjukvård       195 kr

Vaccinationer är EJ frikortsgrundande. Högkostnadsskydd/frikort gäller EJ

Fransta mailbild