Den öppna vägningen och mätningen på BVC är stängd 15/5 och 5/6.